Wat is de prikdienst?

De prikdienst van Practimed werd in het leven geroepen om huisartsen te ondersteunen bij moeilijke bloedafnames. Vanaf 10 oktober 2019 wordt binnen dit kader de mogelijkheid geboden om via e-mail naar prikdienst@practimed.be afspraken voor bloedafnames bij patiënten door te geven aan een verpleegster van Practimed die deze medische handeling overneemt.

De uitzonderlijke bloedafnames zullen bij de patiënt thuis of in een rusthuis doorgaan. De dienst beoogt enkel uitzonderlijke afnames, zoals in onderstaande alinea wordt toegelicht. Het is belangrijk op te merken dat het niet de bedoeling is om de organisatie van de bloedafnames in de huisartsenpraktijk zelf over te nemen. In het merendeel van de gevallen zal de huisarts dus nog steeds zelf de bloedafnames afnemen.

Welke voorwaarden gelden er om een aanvraag in te dienen?

De prikdienst kan ingeschakeld worden als:

  • patiënten moeilijk te prikken zijn
  • patiënten minder mobiel zijn
  • eigen patiënten in een rusthuis verblijven

Hou best rekening met een duurtijd van 4 à 5 dagen tussen het doorgeven van uw aanvraag en de effectieve bloedafname.

Hoe kan een aanvraag ingediend worden?

Om een aanvraag te doen, dient u een e-mail te sturen naar prikdienst@practimed.be met de aanvraag en bijkomende informatie in kader van de bloedname:

Onderwerp: aanvraag patiënt

Bericht:

Beste

Ik heb op (datum) een aanvraagformulier tot bloedafname via de prikdienst meegegeven aan de bode voor patiënt (naam). Bijkomende informatie in kader van bloedafname:

  • Adres / afdeling WZC:
  • Geboortedatum:
  • Tel / GSM patiënt:
  • Nuchter / niet nuchter
  • Het aanvraagformulier werd bezorgd aan: de patiënt / het medisch centrum van Practimed

Mvg

Uw aanvraag komt bij de prikdienst terecht. De prikverpleegster stippelt vervolgens haar optimale route uit en belt de patiënt om dag en richtuur te melden. De datum van afname wordt u ook medegedeeld.

Waar kan u terecht met uw vragen over de prikdienst?

Indien u nog bijkomende vragen heeft over de nieuwe prikdienst van Practimed kan u steeds contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

In geval van technische vragen of support:

Johan Verbeek (technisch consultant huisartsen)

In geval van wijzigingen op het aanvraagformulier:

Secretariaat labo

In geval van algemene vragen of opmerkingen:

Jolien Coppens (communicatieverantwoordelijke)