Wij gebruiken cookies op deze site om het surfen te bevorderen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'OK' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies.Lees meer

Het COVID testcentrum in Tessenderlo is open!Lees meer

Persoonsregistratie en privacy (GDPR)

In de polikliniek en het klinisch labo wordt er op toegezien dat de algemene verordening gegevensbescherming (= GDPR) nauwlettend wordt nageleefd. De persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft worden geregistreerd in onze bestanden.

Persoonsregistratie en privacy (GDPR)

In de polikliniek en het klinisch labo wordt er op toegezien dat de algemene verordening gegevensbescherming (= GDPR) nauwlettend wordt nageleefd. De persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft worden geregistreerd in onze bestanden. Deze gegevens worden enkel door Practimed gebruikt in het kader van het beheer van haar cliënteel. In geen geval wordt deze informatie doorgespeeld aan markt- of profielstudies en met het oog op persoonlijke informatie- en promotiecampagnes rond haar producten en diensten. Deze gegevens worden ook niet doorgegeven aan derden. Enkel op uw eigen vraag of mits uw uitdrukkelijke toestemming geven wij persoonlijke informatie door aan derden. Uitsluitend uw behandelende arts, uw huisarts en andere zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, hebben inzage in deze gegevens. Al onze medewerkers hebben eveneens wettelijk de plicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens.


Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u altijd het recht om deze gegevens in te zien en te corrigeren. Uw arts noteert de gegevens die betrekking hebben tot uw behandeling in uw medisch dossier. Hiervoor kunt u terecht bij uw behandelende arts. Wanneer u vindt dat bepaalde gegevens onjuist zijn weergegeven, kunt u dit met uw arts bespreken en vragen om correctie. Alleen degenen die betrokken zijn bij uw behandeling hebben recht op inzage in uw dossier. Zij moeten daar vertrouwelijk mee omgaan.