Missie

Practimed wil elke huisarts die dat wenst, uit de ruime omgeving kwaliteitsvolle ondersteuning bieden in de organisatie en uitoefening van de huisartsgeneeskunde.

Visie

Practimed wil een ankerpunt zijn voor elke huisarts uit de omgeving met het oog op een kwaliteitsvol medisch aanbod voor zijn patiënten, een permanente bijscholing van zijn kennis en vaardigheden, de organisatie van zijn praktijk, en de ontmoeting en samenwerking met huisartsen en specialisten. Om deze doelstellingen te realiseren organiseert Practimed haar aanbod regionaal in 3 Medische Centra, m.n. in Tessenderlo, Bree en in Maasmechelen.

Respect, gelijkwaardigheid, vertrouwen, neutraliteit, loyaliteit en duurzaamheid zijn de kernwaarden waarop haar aanbod is gebaseerd. Dit aanbod wordt flexibel ingericht, op maat van de huisarts, inspelend op diens verwachtingen en op de veranderende omgeving (regelgeving, waarden en normen). Practimed is georganiseerd in een coöperatieve vennootschap, met bijzondere aandacht voor een goed werkgeverschap, een grote bereikbaarheid van de raad van bestuur, een degelijk en duurzaam financieel beleid.

Uitwerking van de doelstellingen

 • Kwaliteitsvol medisch aanbod: Practimed biedt via haar polikliniek, haar radiologie en medisch geaccrediteerd klinisch laboratorium een hoogstaand medisch aanbod voor de huisartsen en zijn patiënten. Zij ondersteunt hiermee een goede, kwaliteitsvolle eerstelijnsgeneeskunde, die ze nastreeft bij al haar medewerkende huisartsen.
 • Bijscholing van kennis en vaardigheden: Practimed faciliteert op regelmatige basis bijscholingsavonden rond huisarts-thema’s. Deze worden in overleg met de huisartsengroep gekozen. Practimed staat garant voor geaccrediteerde bijscholingen. Daarnaast organiseert ze occasioneel bijscholingsdagen of –weekenden, waar naast kennis ook vaardigheden kunnen worden geoefend.
 • Ondersteuning van de organisatie van de huisartsenpraktijk: Practimed wil huisartsen bijstaan in de praktische organisatie van hun praktijk. Daarnaast wil Practimed ook ruimere samenwerkingsverbanden ondersteunen.
 • Ontmoeting en samenwerking met collega’s (huisartsen en specialisten): een goede samenwerking en verstandhouding tussen collega’s is belangrijk. Practimed plant of faciliteert regelmatig activiteiten om de professionele of informele samenwerking te bevorderen.

Uitwerking van de kernwaarden en -kwaliteiten

 • Practimed wil een huis van vertrouwen zijn voor elke huisarts uit de regio. Hij kan er terecht met al zijn individuele vragen, verwachtingen en zorgen, die hij meestal deelt met de collega’s. Zoveel als mogelijk, wil Practimed, in samenhorigheid en op basis van gelijkwaardigheid helpen zoeken naar antwoorden. Ze is loyaal naar artsen en medewerkers, stimuleert collegialiteit en streeft alzo een duurzame samenwerking met elke arts na.
 • Het aanbod van Practimed vertrekt vanuit het respect voor de persoon van de huisarts én van de patiënt met zijn waarden, normen en levensbeschouwelijk visie . Elke arts die de waarden en doelstellingen van Practimed onderschrijft én elke patiënt, zonder onderscheid van rang of stand kan beroep doen op haar diensten. Ze neemt hierin een neutraal standpunt in.
 • Het aanbod van Practimed wordt gekenmerkt door een grote flexibiliteit; het is op maat van de huisarts en zijn patiënten. Dit veronderstelt een voortdurend proces van toetsing en aanpassing.
 • Kwaliteit en de permanente bewaking hiervan in elk onderdeel van haar aanbod is een essentieel kenmerk van haar werking.
 • Practimed houdt de vinger aan de pols van de veranderende omgeving: ze blijft op de hoogte van de wijzigingen in maatschappelijke visie op de huisartsgeneeskunde, de wijzigende regelgeving en nieuwe organisatievormen bv. wachtposten. Ook de wijzigende visie op de organisatie van de individuele praktijken wordt mee opgevolgd.
 • Om vanuit bovenstaande waarden haar doelstellingen te kunnen realiseren heeft Practimed zich in een coöperatieve vennootschap georganiseerd. De vennoten zijn huisartsen die de waarden en doelstellingen van Practimed onderschrijven en mee uitdragen. De makkelijke bereikbaarheid van de leden van de raad van bestuur en de directie ligt aan de basis van de goede verstandhouding met de vennoten en andere meewerkende artsen. De hele werking wordt geschraagd door een degelijk en duurzaam financieel beleid.
 • Als werkgever heeft Practimed oog voor het welzijn van al haar medewerkers.