Klinische biologen

De klinisch biologen staan dagelijks ter beschikking voor het verstrekken van klinisch advies betreffende aanvragen. Daarnaast waken zij over de kwaliteit van de verschillende analyses en zorgen ze ervoor dat de aangeboden tests ondersteund worden door de laatste wetenschappelijke richtlijnen.

Apr. Kl. Biol.
Veerle Besard
Labodirecteur
Apr. Kl. Biol.
Judith Leurs
Dr. Kl. Biol.
Jan Rega

ISO-norm

Het laboratorium van Practimed cv (beter bekend als het Medisch Centrum Tessenderlo) is een deontologisch correct labo dat onafhankelijk fungeert binnen het kader van Practimed cv (het Medisch Centrum Tessenderlo).

De laboratoriumdirecteur en de Raad van bestuur van het Medisch Centrum Tessenderlo stellen zich tot doel, volgens de noden en behoeften van patiënten en artsen, op een medisch verantwoorde en economisch haalbare manier een effectieve en efficiënte dienstverlening en kwaliteit te waarborgen bij het uitvoeren van de laboratoriumactiviteiten en het rapporteren ervan.

Labo Practimed is geaccrediteerd door BELAC onder 389-MED. Met een optimale dienstverlening worden binnen de kortst mogelijke tijdsduur kwalitatief hoogstaande analysen afgeleverd aan de medische wereld, rekening houdend met de kwaliteitseisen van de ISO 15189. Bovendien streeft de organisatie naar een continue kwaliteitsverbetering.

De laboratoriumdirecteur en de Raad van bestuur van het Medisch Centrum Tessenderlo onderschrijven deze doelstellingen en streven een behoud van deze accreditatie conform ISO 15189 na. Ze staan garant om de middelen ter beschikking te stellen om deze doelstellingen te realiseren.

Contact

Wanneer u vragen of bemerkingen hebt betreffende onze werking, kan u contact opnemen met het labosecretariaat. U kan dit uiteraard ook doorgeven via het klachtenformulier. Uw klacht of bemerking zal steeds behandeld worden volgens onze procedure voor klachtenbehandeling. Op die manier proberen wij onze service continu te verbeteren.