Privacybeleid

Gegevensverwerker

Practimed CVBA, Groenstraat 27, 3980 Tessenderlo. Tel. 013/67 07 30 , dpo@practimed.be.

ondernemingsnummer 401.339.577.

Dit privacy beleid informeert u over hoe, in welke mate en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken bij het gebruik van de website www.practimed.be, wanneer u als patiënt van onze diensten (polikliniek en klinische labo) gebruik maakt en als sollicitant.

 

1. Verzameling van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

1.1. Wanneer u op onze website surft (via cookies van Google Analytics)

 • informatie over uw surfgedrag op onze website
 • informatie over de manier waarop u onze digitale diensten gebruikt, zoals uw besturingssysteem, IP-adres, online-identificatiemiddelen en informatie over uw browser

1.2. Wanneer u telefonisch een afspraak maakt

 • identificatiegegevens die u ons verstrekt (naam, e-mail adres, patiëntnummer, naam arts)

1.3. Wanneer u zich inschrijft aan onze balie: (uitlezing E-ID)

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam, geslacht, rijksregisternummer)
 • Uw patiëntnummer (indien al geregistreerd in onze systemen)
 • Naam van uw huisarts en verwijzende arts/specialist
 • Uw e-mail adres, telefoon en/of Gsm-nummer
 • De gegevens van uw Mutualiteit
 • Documenten die u ons overhandigt (bv: verwijsbrief, Labo verslag, …)

1.4. Wanneer u een analyse van een staal laat uitvoeren in het Lab

 • Gegevens van uw arts
 • Trackingcode van het staal
 • Aanvraagformulier met gewenste onderzoeken
 • Uw patiëntgegevens
 • De analyseresultaten

1.5. Wanneer u bij ons solliciteert

 • Uw sollicitatiebrief en cv
 • Notities genomen bij het sollicitatiegesprek

1.6. Wanneer u ons klachtenformulier invult

 • Uw naam, adres, e-mail
 • De details van de klacht

2. Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

2.1. Klinisch Laboratorium

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de afgenomen of toegezonden stalen te kunnen analyseren en de resultaten aan uw behandelende arts en/of uzelf over te maken.

2.2. Polikliniek

We verwerken uw gegevens om een afspraak in te plannen voor een consultatie of behandeling bij onze verbonden geneesheren/specialisten. Op die manier hebben zij toegang tot uw medisch dossier en kunnen zij dit raadplegen en vervolledigen.

2.3. Radiologie

We verwerken uw gegevens om een afspraak in te plannen voor een consultatie bij onze radiologen. De radiologen voegen de resultaten van het onderzoek toe aan uw medische dossier.

2.4. Administratie

We gebruiken uw gegevens ook om onze praktische en boekhoudkundige administratie uit te voeren. Dit houdt in; het sturen facturen, boetes, sturen van bevestigingsmails afspraken, etc.

2.5. Sollicitatie

We gebruiken uw sollicitatiebrief en cv om een beeld te vormen van uw capaciteiten als kandidaat voor de aangeboden functie. Ook gebruiken we uw cv om een wervingsreserve aan te leggen.

3. Uitwisseling van persoonsgegevens met derden

Practimed deelt uw gegevens nooit met commerciële partijen of andere derden buiten onze partners met wie we samen instaan voor onze dienstverlening. Al onze partners en medewerkers zijn gebonden aan geheimhoudingplicht.

4. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens

Enkel relevante interne medewerkers, onze samenwerkende zorgverstrekkers en andere specifieke derden die deel uitmaken van onze processen hebben toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor de uitvoering van hun functie.

5. Bewaring van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening, en met oog op de naleving van de geldende wetgeving (bijvoorbeeld: medische gegevens moeten volgens de code van de Geneeskundige Plichtenleer 30 jaar bewaard worden na laatste contact met de patiënt), niet langer dan nodig.

Sollicitatiegegevens bewaren we tot 1 jaar na afsluiting van de vacature als we de kandidaat hebben toegevoegd aan de wervingsreserve. Afgewezen cv’s worden na afloop van de procedure vernietigd.

6. Gegevensbeveiliging

Practimed heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Onze werknemers en alle personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking zijn verplicht om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en om persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. Onze medewerkers zijn hiervoor ook opgeleid.

7. Uw rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens

De wet op de gegevensbescherming verleent u een aantal rechten met betrekking tot gegevens over uw persoon (de zogenaamde rechten van betrokkenen). Over het algemeen zijn dit het recht om informatie over uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, evenals het recht om de verwerking van deze gegevens te corrigeren, te verwijderen of te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking. De basisverordening voor gegevensbescherming van de EU verleent u ook het recht op gegevensoverdracht. Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u deze op elk moment intrekken met ingang van kracht voor de toekomst. U hebt ook het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Als u echter vragen of klachten hebt over gegevensbeveiliging raden we u aan eerst contact op te nemen met ons.

8. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

U kan eenvoudig via mail contact nemen met ons op volgend e-mail adres: dpo@practimed.be.

9. Klacht indienen

Mocht u ondanks onze inspanningen toch een klacht willen indienen dan kan u dat doen bij onze DPO die uw aanvraag in volle vertrouwelijkheid zal behandelen. U kan onze dpo bereiken op het volgende e-mail adres: dpo@practimed.be.

Daarnaast kan u desgevallend ook terecht bij de gegevensbeschermingsautoriteit via onderstaande link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

10. Gegevensverwerking om het gebruik van de website mogelijk te maken

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de nodige informatie om u in staat te stellen deze te gebruiken. Dit omvat uw IP-adres en gegevens over het begin, einde en onderwerp van uw gebruik van de website. Deze gegevens worden gebruikt om statische redenen.

10.1. Cookies

Als u onze website bezoekt, worden er door google cookies op uw toestel geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een webserver naar uw browser worden verzonden en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om u te herkennen wanneer u de website opnieuw bezoekt. Op deze manier kunnen we een betere functionaliteit van de site garanderen en bijvoorbeeld webanalyses uitvoeren. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt de opslag van cookies in uw browser deactiveren en hebt de mogelijkheid om ze op elk gewenst moment van uw harde schijf te verwijderen.

10.2. Welke cookies plaatsen we

Naast de functionele cookies plaatsen we enkel Google analytics en Google tagmanager cookies. (_ga, _gatag, _gid). Het zijn alle drie analytische cookies die anoniem statische gegevens over uw website bezoek bijhouden.

11. Wijzigingen van het privacy- en cookiebeleid

Nieuwe wettelijke vereisten, zakelijke beslissingen of technische ontwikkelingen kunnen wijzigingen in ons privacybeleid vereisen. Het privacybeleid zal dan dienovereenkomstig worden aangepast. U kunt de laatst geldende versie altijd op onze website vinden.