Met spijt moeten wij u mededelen dat de geplande navorming over de ‘New Deal’ op 01/02/2024 helaas niet kan doorgaan wegens ziekte van de spreker.