Home > Algemeen > Over Practimed

Over Practimed

Wat nu “Cvba Practimed” is, in Tessenderlo en verre omgeving beter gekend als “Het medisch centrum van Tessenderlo”, ontstond op 18 juni 1965.

Zestien dappere huisartsen stapten naar de notaris en richtten er “Practimed, samenwerkende vennootschap te Tessenderlo” op. De initiatiefnemers waren: Dr. A. Palmans, Dr. Clerckx, Dr. F. Lauwers,  Dr. C. Vankerkhoven, Dr. K. Van Kerckhoven en  Dr. K. Verheyen uit Tessenderlo, Dr. A. Behets, Dr. J. Cerstelotte en Dr. R. Moors uit Paal, Dr. De Backer en Dr. R. Vankeerberghen uit Veerle, Dr. Eeckhoudt  en Dr. Van Aken uit Vorst - Kempen, Dr. J. Denayer uit Oostham,  en  “last but not least”, Dr. J. Philipsen uit Kwaadmechelen.  Aan deze roemruchte dag ging een lange voorbereiding vooraf. Reeds lang voor de oprichting van Practimed kwamen de huisartsen van Tessenderlo reeds samen in het vergaderzaaltje van café Koningshof.  
Zij organiseerden er hun wachten en kwamen ook reeds samen voor bijscholingslessen. Alles verliep in peis en vree, tot de grote artsenstaking, tegen de door minister Leburton geplande hervormingen in de sociale zekerheid van 1 tot 18 april 1964, ook Tessenderlo en omgeving in brand zette. Het conflict werd hard gespeeld. Gedurende bijna drie weken werd enkel een wachtdienst georganiseerd. De regering eiste geneesheren op, maar die vertrokken massaal op verlof naar het buitenland. Deze, door alle patienten als donkere bladzijde uit de Belgische medische geschiedenis ervaren periode, had toch een onverwacht  positieve kant. De jonge artsen uit de ganse regio zaten drie weken verplicht samen. Ze leerden elkaar kennen en waarderen. Tijdens hun lange wachtperiodes dachten ze na over de toekomst van hun beroep. Huisartsengeneeskunde zou enkel een toekomst hebben als ze de toen opkomende nieuwe technieken in de radiologie, het pas opkomende bloedonderzoek en de verworvenheden van de specialistische geneeskunde konden integreren in hun dagelijkse werking. De gebeurtenissen rondom hen sterkte hun zelfvertrouwen. Artsen die collegiaal samenwerken konden blijkbaar veel realiseren. In een periode dat mobiliteit nog maar nauwelijks bestond was Tessenderlo op medisch gebied een niemandsland tussen de ziekenhuizen van Diest, Geel, Mol en Beringen, maar ook de ziekenhuizen van Hasselt beschouwden West-Limburg als hun natuurlijk hinterland.  De begeesterende jonge arts Jan Philipsen overtuigde de wat oudere, en dus ook wat meer gezagsvolle, Bert Palmans om naar het voorbeeld van de in Franse rurale streken bestaande “Centres Médicales” een soortgelijk centrum in Tessenderlo op te richten.

Zij overhaalden hun collegae huisartsen om elk vijftig duizend frank  - erg veel geld in 1965 – te investeren in de oprichting van een huisartsencentrum waar specialisten uit de omgevende ziekenhuizen kwamen consulteren, waar radiologie aangeboden werd en klinisch biologische tests gebeurden. Zij overtuigden, of indien nodig, zetten hun vrienden specialisten onder druk om in hun huisartsencentrum te komen consulteren. De verpleegster die Dr. J. Philipsen tijdens zijn consultaties bijstond,  werd het eerste personeelslid van het centrum en de echtgenote van medeoprichter Dr. R. Moors de eerste laborante.

Zo ontstond na Heist-op-den-Berg en Leuven ook een door huisartsen geleid, medisch centrum in Tessenderlo. Alle beschikbare specialisten konden er op verwijzing van de huisarts geconsulteerd worden. Was het idee van een geëcheloneerde geneeskunde vaak een strijdpunt tussen huisartsen en geneesheren-specialisten, in de door huisartsen geleide medische centra werd ze op vrijwillige basis, probleemloos in praktijk gebracht. Huisartsen bleven als verwijzer de "spilfiguur" van de eerstelijnszorg, de specialist voelde zich als "expert" verlost van alle banale overlast.

Op andere plaatsen binnen België werden toen ook plannen in deze richting gesmeed maar door gebrek aan samenhorigheid, omwille van de angst voor de inspanningen en de financiële consequenties bleef het  daar enkel bij goede voornemens.
Enkele jaren voor Practimed zijn eerste "halve eeuwfeest" viert, kunnen patiënten uit de ruime omgeving van Tessenderlo en huisartsen uit de regio West-Limburg, Zuiderkempen de waarde van de oprichting van het medisch centrum en de moed en doorzettingsvermogen van zijn pioniers nooit overschatten.